+48 602 679 253

office@resinconcept.com

RESIN CONCEPT STORE

Centrum Wyposażenia Wnętrz
DOMOTEKA, I piętro
ul. Malborska 41, Warszawa

+48 602 679 253

office@resinconcept.com

RESIN CONCEPT STORE

Centrum Wyposażenia Wnętrz
DOMOTEKA, I piętro
ul. Malborska 41, Warszawa

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Firma Resin Concept będąca producentem mebli z żywicy, z siedzibą w Ostrowie (adres: Ostrów 77, 05-430 Celestynów).

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ostrów 77, 05-430 Celestynów lub drogą e-mailową pod adresem: office@resinconcept.com.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów związanych z wyposażaniem wnętrz.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przez Resin Concept przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

5.1  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

5.2.  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

5.3.  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

5.4.  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5.5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

5.6.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

5.7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

7. „Resin Concept, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż podanie danych jest dobrowolne.